Tak apropos tego, że pandemia…

Tak apropos tego, że pandemia jeszcze bardziej bogaci bogatych i zubaża biednych
#kosmos #swiat #swiatnauki #ekonomia #ekologia #heheszki