Trzeba wydrukować więcej…

Trzeba wydrukować więcej pieniędzy aby rozwiązać problemy biednych ludzi!!!!
#ekonomia #pieniadze #tochybaoczywistequrwa