Uważam że wbrew pozorom…

Uważam że wbrew pozorom dochód gwarantowany przyniósłby dużo korzyści społecznych. Po pierwsze, dużo firm w Polsce bazuje na wykorzystywaniu pracowników dlatego prezesi firm będą się bać nadawaniu zbyt dużych obowiązków na pracowników co wpłynęłoby też na konkurencyjność innych pracodawców. Człowiek bez kredytu mógłby wtedy dowolnie pierdolnąć pracą która mu nie odpowiada i zabrać się za podnoszenie kwalifikacji albo poszukiwaniu lepszej pracy. Drugą rzeczą jest spadek depresji i samobójstw, być może przegonilibyśmy Danię w w ogólnym zadowoleniu spolecznym. Nie oszukujmy się, większość ludzi była jest i będzie przeciętna. Lepiej stworzyć społeczeństwo solidarne aniżeli podzielone, taki zabieg jest również gwarantem bezpieczeństwa dla „elit” ze względu na fakt że motłoch zawsze będzie liczniejszy i silniejszy i z łatwością odbierze elicie wszystko co posiada
#socjalizm #niepopularnaopinia #takaprawda #przegryw #polska #ekonomia #dochodgwarantowany