W 2017 r. Litwa osiągnęła…

W 2017 r. Litwa osiągnęła realną konsumpcję na mieszkańca (88,3% w stosunku do UE) prawie na poziomie Hiszpanii (89,8% w stosunku do UE).

#ekonomia #gospodarka #statystyka #litwa #rafalinski