W ciągu 16 godzin Turcy…

W ciągu 16 godzin Turcy zbiednieli o 19%.

#dobrazmiana #turcja #ekonomia