W nawiązaniu do znaleziska…

W nawiązaniu do znaleziska Historyczna chwila. Wynagrodzenia w Rumunii wyprzedzają wynagrodzenia w Polsce małe uzupełnienie. W 2018 r. w Rumunii przeprowadzono tzw. ubruttowienie płac (ZUS po stronie pracodawcy dopisano do płacy pracownika) co spowodowało niemal zrównania się Rumunii pod względem płac nominalnych brutto z Polską. Jednak w Polsce część ZUS pozostaje ukryta w tzw. kosztach pracy dlatego w tym wypadu lepiej porównywać stawki netto i na razie Rumunia osiągnęła nominalnie 80% poziomu Polski, a po uwzględnieniu różnicy w kosztach utrzymania (Rumunia jest tańsza od Polski) – około 90%.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rumunia #rafalinski