W USA doszło do inwersji…

W USA doszło do inwersji krzywej dochodowości, pierwszy raz od 2007 r.. Spread pomiędzy 3m obligacjami amerykańskimi a 10 letnimi jest ujemny. Zdarzyło się to 6 razy w ciągu ostatnich 50 lat i za każdym razem zwiastowało bliską recesję. Średnio 311 dni po tym sygnale nadchodziła recesja, chociaż widząc w jakim stanie jest obecna światowa gospodarka może to być nieco szybciej. Złoto, bitcoiny kupione? ( ͡° ʖ̯ ͡°)

#gielda #ekonomia #inwestowanie #gpw