Wskaźniki dzietności w…

Wskaźniki dzietności w najludniejszych krajach UE od 1900 r.

#demografia #ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski