Wskaźniki wolności…

Wskaźniki wolności gospodarczej w wybranych krajach w latach 1995-2019.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski