Wydatki na armię USA w…

Wydatki na armię USA w przeliczeniu na 1 mieszkańca od 1850 r. wyrażone w dolarach bieżących i w dolarach z 2017 r. według dwóch innych wskaźników inflacji: CPI i deflatora PKB.

#ciekawsotkihistorczne #historia #gospodarka #ekonomia #2wojnaswiatowa