Wydatki na wyżywienie na…

Wydatki na wyżywienie na osobę w 2017 r. w wybranych krajach (w euro i w standardzie siły nabywczej).

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski