Wydatki publiczne jako…

Wydatki publiczne jako odsetek PKB w krajach OECD od 1960 r.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski