Wykopiecie? :) Znalezisko…

Wykopiecie? 🙂

Znalezisko -> Problemat glinianego kogutka, czyli Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej (RWPG) – Wymiana dóbr i towarów przebiega najłatwiej, jeśli zgodzimy się na wspólne zasady, stąd mnogość międzynarodowych organizacji handlowych. Kraje bloku wschodniego nie był tutaj wyjątkiem, jednak czy stworzona przez nie Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej mogła spełnić swoje zadanie?

Na ilustracji radziecki znaczek pocztowy wydany na 30 rocznicę utworzenia RWPG. W centrum, otoczony flagami, widnieje budynek siedziby RWPG w Moskwie (rys. R. Strielnikow, domena publiczna).

#polska #historia #liganauki #nauka #gruparatowaniapoziomu #gospodarka #ekonomia #komunizm #mikroreklama