Wzrost cen w okresie rządów…

Wzrost cen w okresie rządów PiS (tj. od października 2015 r.) w Polsce i krajach sąsiadujących.

#ekonomia #gospodarka