Wzrost cen żywności i napojów…

Wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych w okresie rządów PiS w krajach UE i w St. Zjednoczonych.

Źródło: Eurostat, HICP (2015 = 100) – monthly data (index)

#ekonomia #gospodarka #statystyka #rafalinski #polityka