Wzrost gospodarczy od…

Wzrost gospodarczy od 2009:
Chiny 139%
Indie 96%
USA 34%
Strefa Euro -2%
Te liczby mówią wiele o upadku Europy.
#gospodarka #ekonomia #socjalizm #europa #neuropa #4konserwy