Wzrost średniej płacy…

Wzrost średniej płacy (nominalny i realny) i cen (w gospodarstwach pracowników) w latach 2000-2020.

#ekonomia #gospodarka #statystyka #inflacja #zarobki #rafalinski