z dedykacją dla wszystkich,…

z dedykacją dla wszystkich, którzy twierdzą, że wolny rynek to wyzysk
#bekazlewactwa #wolnyrynek #kapitalizm #ekonomia #neuropa