Zabawna rzecz: Pomysł…

Zabawna rzecz:

Pomysł bolszewików z 1918 r. – transakcje sprzedaży przekraczające pewną sumę muszą być rejestrowane w książkach spożycia i pracy.

Pomysł polskiego i unijnego ustawodawcy – transakcje powyżej pewnego pułapu muszą być w formie bezgotówkowej.

Zapraszam do dyskusji.

#neuropa #4konserwy #ekonomia